Installation

Her kan du læse om detaljer vedr. vores standard installation samt evt ekstraomkostninger.

Før vi ankommer, skal haven være forberedt til installation. Se hvad dine egne forberedelser er længere ned på siden.

Sådan forløber en installation trin for trin

Vi gennemgår haven med dig.

 • Når montøren ankommer, gennemgår han/hun haven med dig. Vi kalder dette forventnings afstemning.
 • Det er derfor vigtigt at du eller en af dig udpeget repræsentant, er tilstede.
 • Først aftaler I hvor ladestationen skal placeres. Her efter gennemgås resten af haven.
  Er der områder robotten fx. kan have svært ved at nå eller andre udfordringer, aftales det med dig, hvorledes det skal løses. Der kan også være fliser eller lign. robotten skal over.

Kablet trækkes.

 • Montøren fræser afgrænsnings kablet ned langs kanten af din have. Dette kabel har til formål at fortælle robotten hvor den må køre til, før den skal vende.
  Enkelte steder kan det være nødvendigt at kablet fastmonteres oven på jorden med pløkker. 
 • Der indgår omkransning af 3 forhindringer på plænen, i standard installationen. Har du flere end 3, beregnes en lille merpris, se i prislisten længere nede på siden. Det er ikke alle forhindringer, det er nødvendigt at omkranse med kabel. Nogle forhindringer kan robotten blot køre ind i, hvorefter den vil vende. Dette orienteres du om under punkt gennemgang af haven i starten.

Tilslutning og test.

 • Til sidst bliver ladestation og afgrænsningskabel koblet sammen og installatøren tester robotten kan køre inden for området. Nogle modeller skal have sat startpunkter, dette er montøren også behjælpelig med.

Konfiguration.

 • Sammen aftaler du og montøren den optimale klippetid for robotten. Montøren indstiller din robot til disse tider.
 • Nu er robotten klar til drift i din have. Bemærk, det er altid bedst hvis robotten kører hver dag. Ved en mindre have er det altså bedre at have mindre klippetid pr. dag, frem for meget klippetid enkelte dage.

Rådgivning om brug og vedligehold.

 • Montøren giver dig en kort instruktion i de mest basale funktioner. Ligeledes får du instruktion i hvordan du vedligeholder din robot, så du kan få mest muligt ud af den.

APP styring /Wifi.

 • Hvis din robot har mulighed for tilslutning til en APP/Wifi kan vi være behjælpelig med dette. Det kræver du allerede har installeret APP’en på din telefon samt dit Wifi password er tilgængeligt.
 • Dette er en ekstra service og koster lidt ekstra, se prislisten nederst på siden.

For de fleste haver er en standardinstallation til 2.699,- kr. inkl. moms dækkende.
Bemærk: i perioden 01/04-2023 til 31/08-2023, yder AL-KO tilskud til visse modeller i udvalgte butikker.
Har du købt en AL-KO maskine mellem dette tidspunkt, trækker vi tilskuddet fra i vores pris. I de fleste tilfælde betyder dette

en pris til dig på kun kr. 1349,-

Installationen indeholder:

 • Udlægning i en sammenhængende græsplæne op til 1000 kvadratmeter, af det afgrænsningskabel der følger med din maskine. De fleste maskiner har ca. 100-150 meter kabel med. Bemærk ikke alle maskiner har kabel med, i så fald benyttes Robotmandens kabel efter dit valg, se prisliste længere nede.
 • Omkransning af 3 forhindringer (fx træer, buske, trampolin, fritliggende bede, søer eller lignende)
  En forhindring er som ovenstående, noget der er placeret ude på plænen.
 • Opsætning af én ladestation
 • Kort introduktion til robotplæneklipperens funktioner opbygning og vedligeholdelse.
 • Den første programmering af robotten (hvornår og hvor ofte den skal slå).
  Denne opsætning sker i samarbejde med dig. Vores montør rådgiver efter skøn. En første programmering af robotten er anslået efter skøn.

  Alle haver er forskellige, derfor kan vi ikke garantere der efter 2 ugers drift, ikke skal ændres på programmeringen. Denne ændring skal du selv foretage. Vi kommer naturligvis gerne ud som alm servicebesøg mod betaling efterfølgende og retter på programmering, men kun den første programmering er med i installations prisen!
  Husk denne første programering kun er vejledende og du som forbruger af et produkt du har købt i et byggemarked/webshop, selv er ansvarlig for at lære funktionalitetter.

Hvis din have har mange blomsterbede, træer eller lignende, tager vi højde for det og inden vi starter får du et prisoverslag på eventuelle yderligere behov såsom:

 • Udlægning af ekstra afgrænsningskabel ved ekstraordinært komplekse haveområder
 • Omkransning af ekstra forhindringer
 • Udlægning af afgrænsningskabel under/henover fliser
 • Installation af ekstra ladestationer
 • Installation af ladestation på fliseareal
 • Træk af afgrænsningskabel til fx. forhave

Priser på ekstra opgaver, ud over standard installation: (tillægges standard installation)
Bemærk: nedenstående priser tillægges også selv om installationen er købt til kampagnepris eller evt som medfølgende gratis-installation, som nogle butikker i perioder kan finde på at have, uanset hvad du evt mener du er blevet lovet af forhandleren.
Det er kun standard installation der er omfattet disse kampagner!

 • Udlægning af kantkabel på plæneareal større end 1000 kvadratmeter afregnes med kr. 125,- per påbegyndte ekstra 100 kvadratmeter + pris på kabel.
 • Omkransning af ekstra forhindringer. Pris kr. 175,- per stk.
 • Montering af ladestation på fliser kr. 375,-
  Ladestation monteres normalt på græsareal. Har du ønske om at få monteret på fliser, skal vi bore i dine fliser, ligeledes skal vi sikre at omkransnings-tråden omkring ladestation ligger sikkert. Det er ikke alle steder dette kan lade sig gøre. I så fald hjælper montøren med råd og vejledning til at finde alternativ placering.
 • Ekstra tråd 5,00 kr. pr. meter. (Robotmandens top kvalitet 3.4mm kraftige kabel)
 • Samling og montage af garage til robotplæneklipper kr. 275,- (hvis garagen er samlet, monterer vi den gratis)
 • Opsætning og tilslutning af app kr. 275,-.
  Wifi password skal være tilgængeligt og app downloadet til telefon.
 • Træk af tråd over eller under fliser, afregnes med ekstra forbrugt tid. Ligeledes træk til fx forhave. Prisen for dette er kr. 150,- pr. påbegyndt kvarter.
  Bemærk venligst, vores montører løfter ikke fliser, og lægger den ikke på plads, men vejleder gerne hvilke fliser der skal optages etc.
 • Efterfølgende service besøg afregnes med kr. 600,- for første påbegyndte time. Herefter kr. 300,- pr. påbegyndte 30 minutter.

Dine egne forberedelser:

Du skal forberede din have til robotplæneklipperen således at:

 • Græsset skal være nyslået. Højst 4-5 centimeter i længde.
 • Plænen skal være fri for sten, vandslanger, havemøbler, legetøj, grene o.l. på græsset.
 • Trampoliners vandrette del af benene skal enten være gravet ned i plænen, eller afskærmet så robotten ikke sidder fast i dem.
 • Overhængende buske skal være beskåret eller fjernet, langs kanten af plænen, så plænens kant er tydelig at se.
 • Eventuelle huller, kanter til fritstående træer og lignende i græsset er fyldt op med jord eller grus. Brug ikke sand!
 • Der forefindes adgang til lysnettet, 230V, maksimalt 10 meter fra det sted hvor ladestationen ønskes placeret samt at der forefindes et tørt sted for opbevaring af transformatoren. 
  Bemærk, enkelte robotter har kortere ledning for tilkobling af lysnet, end de nævnte 10 meter. I så fald skal der være kortere til lysnet kontakt, eller evt en forlængerledning/kabeltromle der er egnet til udendørs brug.
 • Såfremt din robot kan benytte en app via Wifi, skal koden til denne Wifi forbindelse være tilgængelig og app’en skal være downloadet på din telefon eller tablet.
 • Vi anbefaler at du er hjemme under monteringen.

Forbehold:

Robotmanden er ikke ansvarlig for skader på planter, belægningssten eller andet som efter dine ønsker optages, flyttes eller beskæres.
Montøren hjælper gerne med optagelse af fliser etc, men lægger dem ikke igen, da vores montører ikke er uddannet heri.

Montøren kan afvise at gennemføre installationen såfremt forhold i haven, efter montørens vurdering, gør at man ikke kan opnå en tilfredsstillende installation og drift, herunder at haven ikke er forberedt til installation jf. nedenfor. Såfremt installationen ikke kan gennemføres på grund af, at du ikke har forberedt haven jf. ovenstående, påberåber Robotmanden ApS sig retten til at fakturere dig med i alt kr. 600,- inkl. moms. for forgæves fremmøde, eller fakturere timepris pr. påbegyndt time på kr. 600,- inkl. moms for hjælp med klargøring.

Hvis montøren skal hjælpe med ovenstående, kan det ikke forventes han har de nødvendige redskaber (fx men ikke begrænset til; hækkeklipper, græsslåmaskine grensaks etc)

En robotklipper vil efterlade et mindre uklippet område udenfor det afgrænsede arbejdsområde samt op ad træer og faste forhindringer. Dette område skal klippes med en græstrimmer efter behov. Ønsker du at undgå dette, skal græsplænen inden installation forberedes ved at lægge belægningssten i plan med græsplænens kant i en bredde på mindst 20 cm.

Opsætning af klippetider er vejledende. Installation inkluderer ikke genbesøg til alm. drift, fx ændre klippetider, eller genopsætning af robot efter evt. nulstilling. Vi henviser til producentens hjemmeside og manualer.

Robotmanden er ikke ansvarlig for kompatibilitet mellem fx app og telefon.

Vores services

Vi instalerer, servicerer, reparerer og klarer også et vinterophold for din robot

Installation

Professionel installation af din robot, der sikrer den bliver inde for de grænser vi aftaler

Service

Vi servicerer din robot hjemme hos dig! (AL-KO)
Kan vi ikke løse opgaven på stedet tager vi robotten på værksted, og returnerer den igen hos dig

Kabelbrud

Har du kabelbrud?
Vi kommer og fixer, så du kan få slået græs igen

Vinterservice

Lad os passe godt på din robot og give den et komplet eftersyn om vinteren